Seniorské organizace

Senioři České republiky, z.s.

Senioři České republikyZa svoje hlavní cíle si toto sdružení vytyčilo hájit oprávněné zájmy a požadavky důchodců, zajistit humanitární pomoc starším občanům a zvýšit kvalitu života díky společensko-kulturnímu vyžití. Spolek Senioři ČR byl založen jako nestranické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností v roce 1990. Až do loňského roku vystupoval pod původním názvem Svaz důchodců ČR a mezi jeho hlavní aktivity patří:

 • Hájit oprávněné požadavky a zájmy starší generace a zdravotně postižených
 • Spolupracovat se všemi občanskými iniciativami a politickými stranami za účelem vytvoření optimálních životních podmínek pro starší generaci
 • Prosazovat pravidelnou valorizaci důchodů v souladu s nárůstem životních nákladů a mezd
 • Prosazovat zdokonalení léčebné péče o starší občany a zlepšení a modernizaci domovů seniorů a LDN
 • Podporovat vznik pracovních příležitostí pro důchodce a zřizovat pro ně drobné služby
 • Organizovat zájmové, turistické, společenské a kulturní akce pro seniory

Jednota dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku Sdružuje občany staršího věku, seniory, bez rozdílu národnosti, politické příslušnosti, náboženství a sociálního původu. Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roce 1990 a její hlavní aktivity jsou následující:

 • Chrání práva a oprávněné požadavky důchodců na spravedlivé a důstojné důchodové zabezpečení, na zdravotní a sociální pomoc
 • Pomáhá při přípravě a adaptaci občanů na život i práci v důchodovém věku
 • Sleduje vývoj životní úrovně důchodců a navrhuje příslušná opatření
 • Poskytuje sociální, zdravotní a právně poradenskou pomoc svým členům
 • Podílí se na organizování zdravotních, rekondičních, rekreačních, sportovních i turistických aktivit pro seniory
 • Pomáhá při realizaci celoživotního vzdělávání a podporuje kulturní a společenské akce pro seniory
 • Je členem mezinárodních organizací EURAG a EEFC
 • Zajišťuje pomocné dobrovolnické aktivity pro starší občany