Informace o projektu

Cíl projektu

Posláním je podpora úkolů a cílů seniorských organizací, a to občanského sdružení Jednota dôchodcov na Slovensku a spolku Senioři České republiky, z.s. V rámci přeshraniční spolupráce si klade za cíl pomáhat seniorům v obou zemích s realizací jejich zájmů a činností v oblasti cestování, kultury a sportu, a to vše za zvýhodněné ceny.

Cílem projektu Karta seniora je zpříjemnění a prodloužení aktivního života seniorů. Nedílnou součástí projektu je slevová síť poskytovatelů služeb a produktů pro seniory, která si klade za cíl podpořit přeshraniční aktivity seniorů.

Karta seniora

Karta seniora je osobní průkaz seniora, který jej opravňuje k čerpání slev u poskytovatelů slev zapojených do projektu Karta seniora. Karta seniora slouží také jako členská karta organizací Jednota dôchodcov na Slovensku a Senioři České republiky, z.s.

Karta seniora je vydávána na jméno držitele a obsahuje fotografii držitele, jméno, příjmení, rok narození, místo bydliště a číslo karty. Pro Českou republiku má karta barvu fialovou a pro Slovenskou republiku je oranžové barvy.

Karta seniora pro Českou republiku
Karta seniora pro Českou republiku
Karta seniora pro Slovensko
Karta seniora pro Slovensko

Jak to funguje

Držitel karty je oprávněn čerpat slevy u všech poskytovatelů slev jak v České republice, tak u poskytovatelů slev v Slovenské republice. Pravidla pro uplatnění slevy:

  • Uplatnění slevy na kartu hlaste předem před placením
  • Slevy se nesčítají
  • Poskytovatel slevy má právo ověřit si totožnost držitele karty

Všichni poskytovatelé, kteří jsou zapojeni do projektu, mají svou provozovnu či místo uplatnění slevy viditelně označeno samolepkou Karta seniora. České provozovny mají samolepku v barvě zelené a Slovenské provozovny mají samolepku v barvě oranžové.

Samolepka označující poskytovatele slev na Slovensku
Samolepka označující poskytovatele slev na Slovensku
Samolepka označující poskytovatele slev v České republice
Samolepka označující poskytovatele slev v České republice

Zapojení do projektu Karta seniora je zdarma.

Společně o.p.s.

Společně o.p.s.Je brněnská společnost, která se dlouhodobě věnuje projektům zaměřeným na cílové skupiny rodina, senioři a na mezigenerační soužití v České republice. Spolupracuje s mnoha organizacemi a odbornými partnery a společnými silami pomáhají zlepšovat informovanost rodin a seniorů v oblasti bezpečnosti, prevence, zdravotnictví, spotřebitelského chování a volnočasových aktivit. Společně o.p.s. zajišťuje realizaci projektu Karta seniora.

Chcete se stát poskytovatelem?

Získejte nové spokojené zákazníky.

Více informací